Единственият действащ академик в Пловдив е преподавателят от УХТ Атанас Павлов

Може ли човек, който на 18-годишна възраст не знае какво е колба, какво е епруветка и каква е разликата между тях, на 54 години да стане академик на БАН в областта на аграрните и лесовъдните науки, работещ в областта на растителните биотехнологии?

Сигурно не ви се вярва, но отговорът е „Да“. А името на човека е Атанас Павлов, дтн, ръководител на катедра и административен отговорник на специалност „Анализ и контрол на хранителни продукти“ в Университета по хранителни технологии.

В момента той е единственият активен академик в Пловдив след Мария Балтаджиева, която също е била преподавател в УХТ. Освен професор в УХТ, работи и в Института по микробиология „Стефан Ангелов“ на БАН.

Избран е за академик в отделението „Аграрни и лесовъдни науки“. Основните му научни приноси са в направленията: биологично активни вещества от растителни in vitro системи с приложение в хранително-вкyсовата, козметичната и фармацевтичната промишлености, нови и нетрадиционни биореакторни системи за култивиране на растителни системи in vitro, клетъчна агрономия. През 2014 г. е избран за член-кореспондент на БАН.

За пръв път в света формулира концепцията за интегриран подход за структуриране и оптимизиране на биосинтетичните процеси при растителните in vitro системи в края на първото десетилетие на 21 век. Този подход има широк отзвук сред международната научна общност.

В мотивите за избора му за академик се казва, че разработките му откриват нови хоризонти при решаването на проблеми, свързани със зелената сделка и климатичните промени в света. Изтъква се още, че е достоен и доказан продължител на традициите на българската школа в областта на растителните технологии.

Роденият през 1967 г. учен получава средното си образование в емблематичното пловдивско Спортно училище „Васил Левски“, където тренира плуване. Животът му „се обърква“, когато в 11 клас трябва да учи в УПК и тъй като се налага да направи избора си в последния момент, попада на практика в „Химични технологии“ в ТХВП, сега Професионална гимназия по хранителни технологии и техника. Любовта към химията у него събужда учителката му Надя Михайлова и тя е толкова силна, че след завършването си кандидатства в специалност „Биотехнологии“ в УХТ. Много беше модерна тогава и бях много щастлив, когато ме приеха, казва акад. Павлов. Това е повратният момент в неговата кариера, защото оттук нататък плуването ще остане само любимо занимание за свободното време. От спорта обаче съхранява дисциплината и постоянството. Затова често колегите на Павлов го чуват да казва: „Работата трябва да се свърши!“

След дипломирането в УХТ първото работно място, което намира, е като хамалин в Цигарената фабрика. За кратко обаче, защото бързо получава предложение от проф. Младенка Илиева и започва работа в БАН.

През 2003 г. е поканен в Техническия университет в Дрезден, където създава нова научна група, която работи в областта на растителните технологии. И по настоящем тя е една от основните в института. Работата по този проект и последвалото дългогодишно сътрудничество е в основата на избора на проф. Павлов за член-кореспондент на Саксонската академия на науките, от която през годините са излезли 11 Нобелови лауреата, сред които и „бащата на квантовата механика“ физикът Макс Планк.

Работата на акад. Павлов поставя в центъра на вниманието на немската академична общност развитието на растителните биотехнологии у нас и в частност в БАН и УХТ. За него проф. Томас Блей от университета в Дрезден казва, че е решителен и последователен в работата си и е човек, който умело съчетава работата със студентите и стратегическото планиране в науката.

Като преподавател в УХТ е създател на 9 учебни програми за обучението на студенти в областта на биотехнологията на растителните вторични метаболити. До момента е подготвил 9 докторанти, от които 7 са хабилитирани, всички са удостоявани с различни научни награди.

Акад. Павлов е сред учените, които отлично съчетават науката с практиката. Неговата група създава поредица от технологии за производство на активни козметични ингредиенти, които очертават новата за родната индустрия област на биотехнологичната козметика. В момента разработките се реализират на 4 континента.

 

 

Новини

ПОЗДРАВ НА РЕКТОРА ПО СЛУЧАЙ СТУДЕНТСКИЯ ПРАЗНИК
декември 7, 2022От
ПОКАНА ЗА ТЪРЖЕСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ НА 12.12.2022г. ОТ 11,00ч. В ЗАЛА ХОРИЗОНТ
декември 7, 2022От
ПОКАНА ЗА АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ НА 12.12.2022г. от 10,00ч. В ЗАЛА ХОРИЗОНТ
декември 7, 2022От
Ученически конкурс МЛАДИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ 2023
декември 7, 2022От
Център срещу продоволствената криза. Идеята на проф. Пламен Моллов
декември 7, 2022От

Department Contact Info

Engineering

1810 Campus Way NE
Bothell, WA 98011-8246

+1-2345-5432-45
bsba@kuuniver.edu

Mon – Fri 9:00A.M. – 5:00P.M.

Social Info

Student Resources

Related Posts

Translate »