На 14-та национална младежка научно-практическа конференция в УХТ: Студенти и ученици мериха сили с преподаватели и експерти в търсене на иновации

 

Консумацията на ядливи цветя оказва влияние не само върху вкусовото, но и на емоционално поведение на гостите в заведенията. Използването им в ресторантьорството подобрява потребителския профил на продуктите и акцентира вниманието на потребителите върху многообразието от цветови, ароматични и вкусови характеристики на познати и не толкова разпознаваеми храни.

Те могат да участват, като компонент от състава и дизайна на студените и топлите ястия, напитките, алкохолните и безалкохолните коктейли. Освен това с тяхната употреба се повишава разпознаваемостта на ресторанта, което от своя страна влияе върху конкурентноспособността му.

Това е заключението на студентката Глория Сакалийска от специалност „Туризъм“ в Стопански факултет на Университет по хранителни технологии в нейно проучване. То беше презентирано по време на Четиринадесета национална младежка научно-практическа конференция с международно участие „Иновации в хранително-вкусовата промишленост – проблеми и перспективи”, на която УХТ беше домакин.

Колегата й Петя Иванова от същата специалност участва с презентация на тема „Фолклорът като елемент от съвременния туристически продукт“, в който застъпва тезата, българският фолклор е ключов елемент за туристическите дестинации, защото е част от туристическия ландшафт на страната ни. Богатото съдържание, разнообразието и динамичността на българските народни песни, танци, традиции и обредност представяни в автентична социокултурна среда, могат да бъдат отлични предпоставки за развитието на водещи културни атракции за туристите в България, смята авторката.

Изключително интересни бяха и разработките на докторантите от направление „Хранителна наука и технология“, свързани с изпитване в промишлени условия на винени дрожди, както и биологично активни компоненти и инсекти в месни продукти. Тематично направление „Техника и процесен инженеринг“ впечатли с презентациите за очистващи флуиди, компютърна система за окачествяване на храни и въздействие на йонизиращите лъчения върху полимерните материали.

Конференцията бе реализирана on-line на 18 ноември 2021 г. с подкрепата на проект „TaiMFoods“, изпълняван от УХТ в рамките на национална програма „Европейски научни мрежи“. На форума бе организирано и събитието „School ambassador“ с презентации на ученици от професионални гимназии. Той протече при изключително голям интерес от страна на всички участници, посочи доц. Десислава Вангелова от катедра „Технология на месото и рибата“ в университета, научен ръководител на част от иновативните разработки на форума.

Учениците от Професионална гимназия по хранителни технологии и техника в Пловдив впечатлиха с демонстрацията на методи за установяване качеството на храни в практиката. На конференцията присъстваха и ученици от още училища – СУ „Георги Стойков Раковски„ в Котел и представителите на VOYAGE club от Неврокопската професионална  гимназия „Димитър Талев“ в Гоце Делчев.

Преподавателите от училищата благодариха за предоставената възможност да бъдат част от научната изява, защото дава възможност на младите хора да се изявят и създава по-тясна връзка на учениците от гимназиите с висшето образование, заяви Вангелова.

Сред лекторите бяха още д-р инж. Марио Христов, председател на Съюз на изобретателите в България, Иванка Статкова, дирекция „Политики по агрохранителната верига“ в Министерство на земеделието, храните и горите и д-р Кремена Стоева от БАБХ.

Новини

ПОЗДРАВ НА РЕКТОРА ПО СЛУЧАЙ СТУДЕНТСКИЯ ПРАЗНИК
декември 7, 2022От
ПОКАНА ЗА ТЪРЖЕСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ НА 12.12.2022г. ОТ 11,00ч. В ЗАЛА ХОРИЗОНТ
декември 7, 2022От
ПОКАНА ЗА АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ НА 12.12.2022г. от 10,00ч. В ЗАЛА ХОРИЗОНТ
декември 7, 2022От
Ученически конкурс МЛАДИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ 2023
декември 7, 2022От
Център срещу продоволствената криза. Идеята на проф. Пламен Моллов
декември 7, 2022От

Department Contact Info

Engineering

1810 Campus Way NE
Bothell, WA 98011-8246

+1-2345-5432-45
bsba@kuuniver.edu

Mon – Fri 9:00A.M. – 5:00P.M.

Social Info

Student Resources

Related Posts

Translate »