януари 11, 2022

Ден

Във връзка с депозирана пред ректора на висшето училище декларация – възражение, от страна на студенти първи курс, задочна форма на обучение ОКС „Бакалавър“, срещу въведените с посочената по-горе заповед противоепидемични мерки срещу COVID-19, изразяваме следната позиция, а именно: В УХТ Пловдив е създадена необходимата организация и взаимодействие между отделните структурни звена и техните ръководители...
Прочети
Translate »