януари 24, 2022

Ден

ФОНДАЦИЯ „АКАД. ПРОФ. Д-Р СТЕФАН АНГЕЛОВ“ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА НАЙ-ДОБРА НАУЧНА РАБОТА НА МЛАД МИКРОБИОЛОГ ОТ СТРАНАТА КАНДИДАТИТЕ ТРЯБВА ДА БЪДАТ НА ВЪЗРАСТ ДО 35 ГОДИНИ, А РАБОТИТЕ – ОТПЕЧАТАНИ ПРЕЗ 2021 Г. ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА, ПРИДРУЖЕНИ ОТ КРАТКА АВТОБИОГРАФИЯ И ОТПЕЧАТЪК НА РАБОТАТА СЕ ПОДАВАТ ПРИ ДОЦ. Д-Р ИВАНКА НИКОЛОВА ДО 25...
Прочети
Translate »