УХТ в готовност да обучава 781 студенти от есента

Очаква се становището на МОН по предложението на Академичния съвет

 

781 бакалаври и магистри да започнат обучението си в Университета по хранителни технологии през новата учебна 2022/2023 година предлага ръководството на висшето училище на Министерството на образованието. Според решението на Академичния съвет (АС) от днес 671 от тях ще бъдат бакалаври – 440 в  редовна форма и 231 в задочна.

Университетът предлага да обучава 110 магистъра, от които 30 в редовна форма и 80 в задочна.

Докторантите ще бъдат общо 12, от които само едно място е за задочна форма.

С това решение откликваме на търсенията на пазара на труда, защото интересът на хората от бизнеса към нашите магистърски програми е много голям, заяви зам.-ректорът по учебна дейност и академичен състав доц. Христо Спасов. Той посочи, че професионалните направления, в които ще има прием през следващата учебна година са 11. За всички ще може да се кандидатства с оценка от матурата или с оценка от задължителния държавен изпит за придобиване на професионална квалификация, който с решение на АС  се признава за равностоен по оценка на държавния зрелостен изпит.

Доц. Спасов отбеляза, че благодарение на близо 70-годишните традиции в  подготовката на кадри завършилите УХТ се реализират успешно не само у нас, но и в чужбина. „За да бъдат нашите възпитаници още по-търсени и ценени и в съответствие с политиката на МОН са предприети действия за обогатяването на съществуващи специалности и актуализирането на учебните планове с иновативни дисциплини, нужни за бизнеса. В ход е също така преобразуване и преименуване на част от специалностите за бакалаври с оглед по-добра разпознаваемост от страна на кандидат-студентите и по-пълно съответствие със специалностите в средните училища“, посочи доц. Спасов. Тези промени се правят в партньорство със Съвета на настоятелите и с Бизнес университетска асоциация в хранителната индустрия и туризма.

 

Новини

ПОЗДРАВ НА РЕКТОРА ПО СЛУЧАЙ СТУДЕНТСКИЯ ПРАЗНИК
декември 7, 2022От
ПОКАНА ЗА ТЪРЖЕСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ НА 12.12.2022г. ОТ 11,00ч. В ЗАЛА ХОРИЗОНТ
декември 7, 2022От
ПОКАНА ЗА АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ НА 12.12.2022г. от 10,00ч. В ЗАЛА ХОРИЗОНТ
декември 7, 2022От
Ученически конкурс МЛАДИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ 2023
декември 7, 2022От
Център срещу продоволствената криза. Идеята на проф. Пламен Моллов
декември 7, 2022От

Department Contact Info

Engineering

1810 Campus Way NE
Bothell, WA 98011-8246

+1-2345-5432-45
bsba@kuuniver.edu

Mon – Fri 9:00A.M. – 5:00P.M.

Social Info

Student Resources

Related Posts

Translate »