УХТ в готовност да обучава 781 студенти от есента

Очаква се становището на МОН по предложението на Академичния съвет

 

781 бакалаври и магистри да започнат обучението си в Университета по хранителни технологии през новата учебна 2022/2023 година предлага ръководството на висшето училище на Министерството на образованието. Според решението на Академичния съвет (АС) от днес 671 от тях ще бъдат бакалаври – 440 в  редовна форма и 231 в задочна.

Университетът предлага да обучава 110 магистъра, от които 30 в редовна форма и 80 в задочна.

Докторантите ще бъдат общо 12, от които само едно място е за задочна форма.

С това решение откликваме на търсенията на пазара на труда, защото интересът на хората от бизнеса към нашите магистърски програми е много голям, заяви зам.-ректорът по учебна дейност и академичен състав доц. Христо Спасов. Той посочи, че професионалните направления, в които ще има прием през следващата учебна година са 11. За всички ще може да се кандидатства с оценка от матурата или с оценка от задължителния държавен изпит за придобиване на професионална квалификация, който с решение на АС  се признава за равностоен по оценка на държавния зрелостен изпит.

Доц. Спасов отбеляза, че благодарение на близо 70-годишните традиции в  подготовката на кадри завършилите УХТ се реализират успешно не само у нас, но и в чужбина. „За да бъдат нашите възпитаници още по-търсени и ценени и в съответствие с политиката на МОН са предприети действия за обогатяването на съществуващи специалности и актуализирането на учебните планове с иновативни дисциплини, нужни за бизнеса. В ход е също така преобразуване и преименуване на част от специалностите за бакалаври с оглед по-добра разпознаваемост от страна на кандидат-студентите и по-пълно съответствие със специалностите в средните училища“, посочи доц. Спасов. Тези промени се правят в партньорство със Съвета на настоятелите и с Бизнес университетска асоциация в хранителната индустрия и туризма.

 

[gdlr_widget_box background=“#192f59″ color=“#ffffff“ padding=“30px 45px“]

Department Contact Info

Engineering

1810 Campus Way NE
Bothell, WA 98011-8246

+1-2345-5432-45
bsba@kuuniver.edu

Mon – Fri 9:00A.M. – 5:00P.M.

[gdlr_core_space height=“40px“]

Social Info

[gdlr_core_social_network facebook=“#url“ twitter=“#url“ linkedin=“#“ skype=“#“ instagram=“#“ google-plus=“#“ icon-color=“#3db166″]

[gdlr_core_space height=“40px“]

[gdlr_core_button button-text=“Student Resources“ button-link=“#“ button-link-target=“_self“ margin-right=“20px“ border-radius=“2px“ padding=“16px 27px 18px“ ]

[/gdlr_widget_box]

Translate »