Европейската космическа агенция (ЕКА) обяви свободни стажантски позиции

Европейската космическа агенция (ЕКА) обяви свободни стажантски позиции, насочени главно към инженери, завършили информационни технологии и бизнес услуги.

Участието на България в споразумението по Плана за европейските коопериращи държави (PECS) на Европейската космическа агенция осигурява достъп до младежките програми на Европейската космическа агенция за магистри и стипендианти, както и възможност за участие във взаимния обмен на експерти; научна и техническа информация; данни и стоки от взаимен интерес, в областта на космическата наука, технологиите и приложенията.

Свободните позиции се обявяват онлайн веднъж в годината. Публикуват се около 100 предложения, насочени главно към инженери и физици, завършили информационни технологии, природни или социални науки и бизнес.

По стажантската програма могат да кандидатстват и страните от Споразумението за европейска кооперираща държава, сред които е и България.

Процедурите ще бъдат обявявани на страницата на ЕКА в периода февруари – март 2022 година.  (https://jobs.esa.int/)

Повече информация за програмата, можете да намерите ЕКА:

https://www.esa.int/var/esa/storage/images/esa_multimedia/images/2022/01/2022_young_graduate_trainee_programme/23903523-1-eng GB/2022_Young_Graduate_Trainee_Programme_pillars.jpg

https://esamultimedia.esa.int/docs/careers/ESA_YGT2022_flyer.pdf

Програмата дава възможност на стажантите да получат ценен опит в разработването и изпълнението на европейските космически мисии.

Всичко, което трябва да знаете за програмата, включително процедура за кандидатстване и условия за участие, е достъпно и на страницата на ЕКА :

https://www.esa.int/About_Us/Careers_at_ESA/Graduates_Young_Graduate_Trainees,

както и на страницата за често задавани въпроси: https://www.esa.int/About_Us/Careers_at_ESA/Young_Graduate_Traineeship_frequently_asked_questions 

В допълнение информирам, че информацията е публикувана и на страницата на Министерство на икономиката.

https://www.mi.government.bg/bg/themes/evropeiskata-kosmicheska-agenciya-eka-obyavi-svobodni-stajantski-pozicii-2247-502.html 

[gdlr_widget_box background=“#192f59″ color=“#ffffff“ padding=“30px 45px“]

Department Contact Info

Engineering

1810 Campus Way NE
Bothell, WA 98011-8246

+1-2345-5432-45
bsba@kuuniver.edu

Mon – Fri 9:00A.M. – 5:00P.M.

[gdlr_core_space height=“40px“]

Social Info

[gdlr_core_social_network facebook=“#url“ twitter=“#url“ linkedin=“#“ skype=“#“ instagram=“#“ google-plus=“#“ icon-color=“#3db166″]

[gdlr_core_space height=“40px“]

[gdlr_core_button button-text=“Student Resources“ button-link=“#“ button-link-target=“_self“ margin-right=“20px“ border-radius=“2px“ padding=“16px 27px 18px“ ]

[/gdlr_widget_box]

Translate »