Свързване на висшето образование и общността на зелената икономика

„Свързване на висшето образование и общността на зелената икономика“, онлайн събитие на 15.02.2022 г.

Youth and Education Alliance и Международната асоциация на университетите организират на 15.02.2022 г. онлайн събитие „Свързване на висшето образование и общността на зелената икономика“ (Connecting Education and the Green Economy Community).

Отправената покана е към всички заинтересовани от темата лица – преподаватели и изследователи, които се ангажират с уникалната и важна роля да помогнат за създаването на устойчиво бъдеще. Студентите се нуждаят от актуализирани знания и умения за намиране на решения както за климата, така и за други екологични предизвикателства, които ще доведат до по-устойчива икономика.

По време на мероприятието участниците ще имат възможността да се запознаят с глобалния документ „Глобални насоки за образование за зелени работни места“ (Global Guidance for Education on Green Jobs – https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/35070/GGEGJ.pdf), в който има съпътстващи ресурси за това как да бъдат подобрени учебните програми, стажовете, кариерното ориентиране и назначаването на работа.

Повече информация за самата онлайн среща и начина, по който може да се извърши регистрацията за нея ще откриете на следния линк: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Ou3abhAAQnuIYQFDhjL6QA

 

Новини

Обява за кандидатстване за студентски мобилности по програма Еразъм+
март 24, 2023От
Покана за Aкадемичен съвет на 31.03.2023г. от 11:00ч. в аудитория „Хоризонт“, блок 2
март 24, 2023От
Покана за ФС на Технологичен факултет на 30.03.2023г.
март 24, 2023От
Покана за Общо събрание на Департамента по езиково обучение, физическо възпитание и спорт (ДЕОФВС) на 31.03.2023 г. от 14.00ч. в зала 209, блок 2,
март 24, 2023От
Покана за ден на специалност „Технология на виното и пивото“, 06.04.2023г. 10:30ч. в аула 205, блок 1
март 24, 2023От

Department Contact Info

Engineering

1810 Campus Way NE
Bothell, WA 98011-8246

+1-2345-5432-45
bsba@kuuniver.edu

Mon – Fri 9:00A.M. – 5:00P.M.

Social Info

Student Resources

Related Posts

Translate »