УХТ връща студентите си присъствено на етапи

Университетът по хранителни технологии възстановява присъствените занятия в изпълнение на заповедта на Министъра на здравеопазването, издадена на 15 февруари 2022 г.

Ръководството на университета приветства създадената нормативна възможност за присъствено обучение без задължително наличие на сертифициращ документ. При ситуацията в страната това изискване в предишната заповед на министъра на здравеопазването правеше нереалистично организирането на присъствен учебен процес.

От 28 февруари първи в учебните зали се връщат студентите от 4-ти курс заради спецификата на тяхното обучение – 10-седмичен семестър и предстоящ преддипломен стаж, посочи зам.-ректорът по учебна дейност и академичен състав доц. д-р Христо Спасов. На тях ще бъдат осигурени 60% присъствени занятия – лекции и упражнения. Считаме, че студентите в последния курс на бакалавърската степен имат в най-голяма степен нужда от присъствените занятия, коментира той.

В зависимост от развитието на епидемичната обстановка поетапно присъствено ще стартират обучението и на студентите от останалите курсове. На този етап ръководството на университета предвижда след 20 март да се върнат 3-ти курс, а в началото на април – и от останалите два курса.

Ще се спази задължителното изискване за носене на защитна маска от студентите и преподавателите, както и редовно проветряване на всеки час и дезинфекция на помещенията.

Новини

УХТ изпрати 468 абсолвенти, сред тях 92-ма отличници
декември 3, 2022От
Бизнес и университет търсят нови възможности за научно сътрудничество
декември 2, 2022От
СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИТО НА ПРОЕКТ E-FOOD
декември 2, 2022От
УХТ – единствен български партньор на Европейския институт за иновации и технологии в храните
декември 2, 2022От
ПРОМОЦИЯ НА ВИПУСК ‘2022 ГОДИНА НА 03.12.2022г. ОТ 10,00ч. В АУЛА “ ПРОФ. М. БЕШКОВ“
ноември 30, 2022От

Department Contact Info

Engineering

1810 Campus Way NE
Bothell, WA 98011-8246

+1-2345-5432-45
bsba@kuuniver.edu

Mon – Fri 9:00A.M. – 5:00P.M.

Social Info

Student Resources

Related Posts

Translate »