Покана от Асоциация на младите учени за 20-21 февруари

„Асоциация на младите учени“ ( презентация) отправя покана за участие в изпълнението на проект „Гласът на младите изследователи“ 2021-2-BG01-KA154-YOU-000039063, финансиран по програма „Еразъм+“. Проектът ще се осъществи на територията на Република България в Пловдив, Враца, Русе, Варна, Бургас и София.

Целевите групи на проекта са: млади изследователи на възраст между 15-29 години, представители, университети, СТЕМ училища, бизнес, стартъп общността, гражданския сектор, научни организации и други заинтересовани страни.

Основната цел на проекта е да засили сътрудничеството между младите изследователи в страната чрез изработване на платформа за дигитално сътрудничество между тях. В проектните дейности се предвиждат модули за изграждане на стимули, насърчаващи младите изследователи да продължат своето кариерно развитие в академичната сфера и възможностите за финансиране на техни проектни идеи.

„Асоциация на младите учени“ изпраща своята покана за първата дискусия по проекта между представители на институциите, академичната и научна общност, СТЕМ образованието, НПО сектора, бизнеса и младите изследователи, която ще се проведе на 20- 21 февруари 2022 г. от 12:30 ч. в гр. Пловдив, адрес – бул. Цар Борис III- Обединител №89, Културен център „ТРАКАРТ“, „Археологически подлез“ ( програма на събитието).

 

[gdlr_widget_box background=“#192f59″ color=“#ffffff“ padding=“30px 45px“]

Department Contact Info

Engineering

1810 Campus Way NE
Bothell, WA 98011-8246

+1-2345-5432-45
bsba@kuuniver.edu

Mon – Fri 9:00A.M. – 5:00P.M.

[gdlr_core_space height=“40px“]

Social Info

[gdlr_core_social_network facebook=“#url“ twitter=“#url“ linkedin=“#“ skype=“#“ instagram=“#“ google-plus=“#“ icon-color=“#3db166″]

[gdlr_core_space height=“40px“]

[gdlr_core_button button-text=“Student Resources“ button-link=“#“ button-link-target=“_self“ margin-right=“20px“ border-radius=“2px“ padding=“16px 27px 18px“ ]

[/gdlr_widget_box]

Translate »