февруари 24, 2022

Ден

Проект за промени в Правилника за развитие на академичния състав в УХТ

Уважаеми колеги, Работна група, назначена със Заповеди  №№ 27/20.01.2022 г. и 89/16.02.2022 г., разработи и представя на Вашето внимание проект за промени в Правилника за развитие на академичния състав в УХТ – Пловдив. Ще очакваме Вашите бележки, коментари и предложения в срок до 16:00ч. на 04.03.2022 г. Съгласно решението на работната група ще бъдат разглеждани […]

Конкурс за академична награда “ Проф. Цани Калянджиев“

Икономически университет – Варна обявява конкурс за академична награда „Проф. Цани Калянджиев“. (Конкурс за академична награда „Проф. Цани Калянджиев“ – Икономически университет – Варна (ue-varna.bg)) Целта на академичната награда е да изрази признание и да популяризира постигнати високи резултати в научноизследователската дейност на учени от България и чужбина. Прилагам писмо от Ректора на Икономически университет […]

[gdlr_widget_box background=“#192f59″ color=“#ffffff“ padding=“30px 45px“]

Department Contact Info

Bachelor Of Science in Business Administration

1810 Campus Way NE
Bothell, WA 98011-8246

+1-2345-5432-45
bsba@kuuniver.edu

Mon – Fri 9:00A.M. – 5:00P.M.

[gdlr_core_space height=“40px“]

Social Info

[gdlr_core_social_network facebook=“#url“ twitter=“#url“ linkedin=“#“ skype=“#“ instagram=“#“ google-plus=“#“ icon-color=“#3db166″]

[gdlr_core_space height=“40px“]

[gdlr_core_button button-text=“Student Resources“ button-link=“#“ button-link-target=“_self“ margin-right=“20px“ border-radius=“2px“ padding=“16px 27px 18px“ ]

[/gdlr_widget_box]

[gdlr_core_button button-text=“Become A Donor“ button-link=“#“ button-link-target=“_blank“ margin-right=“20px“ border-radius=“0px“ padding=“22px 50px 24px“ text-size=“17px“ text-font-weight=“700″ text-transform=“none“ icon-position=“right“ icon=“arrow_right“ full-width-button=“enable“ full-width-button=“enable“ ]

[gdlr_core_space height=30px]

[gdlr_widget_box background=“#192f59″ color=“#ffffff“ padding=“30px 45px“]

Department Contact Info

Office Of Development

1810 Campus Way NE
Bothell, WA 98011-8246

+1-2345-5432-45
bsba@kuuniver.edu

Mon – Fri 9:00A.M. – 5:00P.M.

[gdlr_core_space height=“40px“]

Social Info

[gdlr_core_social_network facebook=“#url“ twitter=“#url“ linkedin=“#“ skype=“#“ instagram=“#“ google-plus=“#“ icon-color=“#3db166″ ]

[/gdlr_widget_box]

Translate »