Конкурс за академична награда “ Проф. Цани Калянджиев“

Икономически университет – Варна обявява конкурс за академична награда „Проф. Цани Калянджиев“. (Конкурс за академична награда „Проф. Цани Калянджиев“ – Икономически университет – Варна (ue-varna.bg))

Целта на академичната награда е да изрази признание и да популяризира постигнати високи резултати в научноизследователската дейност на учени от България и чужбина.

Прилагам писмо от Ректора на Икономически университет – Варна, статут на наградата и номинационна форма:

П И С М О

С Т А Т У Т

Н О М И Н А Ц И О Н Н А  Ф О Р М А

 

 

[gdlr_widget_box background=“#192f59″ color=“#ffffff“ padding=“30px 45px“]

Department Contact Info

Engineering

1810 Campus Way NE
Bothell, WA 98011-8246

+1-2345-5432-45
bsba@kuuniver.edu

Mon – Fri 9:00A.M. – 5:00P.M.

[gdlr_core_space height=“40px“]

Social Info

[gdlr_core_social_network facebook=“#url“ twitter=“#url“ linkedin=“#“ skype=“#“ instagram=“#“ google-plus=“#“ icon-color=“#3db166″]

[gdlr_core_space height=“40px“]

[gdlr_core_button button-text=“Student Resources“ button-link=“#“ button-link-target=“_self“ margin-right=“20px“ border-radius=“2px“ padding=“16px 27px 18px“ ]

[/gdlr_widget_box]

Translate »