Конкурс за академична награда “ Проф. Цани Калянджиев“

Икономически университет – Варна обявява конкурс за академична награда „Проф. Цани Калянджиев“. (Конкурс за академична награда „Проф. Цани Калянджиев“ – Икономически университет – Варна (ue-varna.bg))

Целта на академичната награда е да изрази признание и да популяризира постигнати високи резултати в научноизследователската дейност на учени от България и чужбина.

Прилагам писмо от Ректора на Икономически университет – Варна, статут на наградата и номинационна форма:

П И С М О

С Т А Т У Т

Н О М И Н А Ц И О Н Н А  Ф О Р М А

 

 

Новини

V-та научно-техническа конференция „Опаковки – тенденции в развитието и приложението“
август 10, 2022От
УХТ В ТОП 3 НА ВИНАРСКИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ В СВЕТА
август 8, 2022От
УХТ В СТРАТЕГИЧЕСКО ПАРТНЬОРСТВО СЪС СВЕТОВНОИЗВЕСТЕН ВИНАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ
август 5, 2022От
Стартира изпълнението на Национална програма „Млади учени и постдокторанти – 2“
август 5, 2022От
УХТ- ОБЯВЯВА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ ЗА НЕЗАЕТИТЕ МЕСТА
август 4, 2022От

Department Contact Info

Engineering

1810 Campus Way NE
Bothell, WA 98011-8246

+1-2345-5432-45
bsba@kuuniver.edu

Mon – Fri 9:00A.M. – 5:00P.M.

Social Info

Student Resources

Related Posts

Translate »