Конкурс за академична награда “ Проф. Цани Калянджиев“

Икономически университет – Варна обявява конкурс за академична награда „Проф. Цани Калянджиев“. (Конкурс за академична награда „Проф. Цани Калянджиев“ – Икономически университет – Варна (ue-varna.bg))

Целта на академичната награда е да изрази признание и да популяризира постигнати високи резултати в научноизследователската дейност на учени от България и чужбина.

Прилагам писмо от Ректора на Икономически университет – Варна, статут на наградата и номинационна форма:

П И С М О

С Т А Т У Т

Н О М И Н А Ц И О Н Н А  Ф О Р М А

 

 

Новини

ПОЗДРАВ НА РЕКТОРА ПО СЛУЧАЙ СТУДЕНТСКИЯ ПРАЗНИК
декември 7, 2022От
ПОКАНА ЗА ТЪРЖЕСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ НА 12.12.2022г. ОТ 11,00ч. В ЗАЛА ХОРИЗОНТ
декември 7, 2022От
ПОКАНА ЗА АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ НА 12.12.2022г. от 10,00ч. В ЗАЛА ХОРИЗОНТ
декември 7, 2022От
Ученически конкурс МЛАДИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ 2023
декември 7, 2022От
Център срещу продоволствената криза. Идеята на проф. Пламен Моллов
декември 7, 2022От

Department Contact Info

Engineering

1810 Campus Way NE
Bothell, WA 98011-8246

+1-2345-5432-45
bsba@kuuniver.edu

Mon – Fri 9:00A.M. – 5:00P.M.

Social Info

Student Resources

Related Posts

Translate »