ПОКАНА ОТ СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

Факултетът по науки за образованието и изкуствата при Софийския университет „Св. Климент Охридски“ кани преподаватели от висшите и средните училища да се включат в изследване, насочено към проследяване на възприемания стрес и  степента на прегаряне в условията на продължаваща пандемична обстановка. Целта е да бъдат обхванати максимален брой респонденти, което ще осигури представителност на резултатите и ще позволи да се очертае актуалната към момента картина. Изготвеният в рамките на изследването доклад ще бъде предоставен на МОН за запознаване с резултатите и използване на изведените тенденции.

Въпросникът е достъпен до 15 март 2022 г. на следния линк: https://survs.com/survey/1vdtstow2t

Резултатите ще са достъпни за всички, желаещи да ги видят, на 1 май 2022 г. на адрес: https://fnoi.uni-sofia.bg/?page_id=185

Новини

Обява за кандидатстване за студентски мобилности по програма Еразъм+
март 24, 2023От
Покана за Aкадемичен съвет на 31.03.2023г. от 11:00ч. в аудитория „Хоризонт“, блок 2
март 24, 2023От
Покана за ФС на Технологичен факултет на 30.03.2023г.
март 24, 2023От
Покана за Общо събрание на Департамента по езиково обучение, физическо възпитание и спорт (ДЕОФВС) на 31.03.2023 г. от 14.00ч. в зала 209, блок 2,
март 24, 2023От
Покана за ден на специалност „Технология на виното и пивото“, 06.04.2023г. 10:30ч. в аула 205, блок 1
март 24, 2023От

Department Contact Info

Engineering

1810 Campus Way NE
Bothell, WA 98011-8246

+1-2345-5432-45
bsba@kuuniver.edu

Mon – Fri 9:00A.M. – 5:00P.M.

Social Info

Student Resources

Related Posts

Translate »