ПОКАНА ОТ СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

Факултетът по науки за образованието и изкуствата при Софийския университет „Св. Климент Охридски“ кани преподаватели от висшите и средните училища да се включат в изследване, насочено към проследяване на възприемания стрес и  степента на прегаряне в условията на продължаваща пандемична обстановка. Целта е да бъдат обхванати максимален брой респонденти, което ще осигури представителност на резултатите и ще позволи да се очертае актуалната към момента картина. Изготвеният в рамките на изследването доклад ще бъде предоставен на МОН за запознаване с резултатите и използване на изведените тенденции.

Въпросникът е достъпен до 15 март 2022 г. на следния линк: https://survs.com/survey/1vdtstow2t

Резултатите ще са достъпни за всички, желаещи да ги видят, на 1 май 2022 г. на адрес: https://fnoi.uni-sofia.bg/?page_id=185

Новини

V-та научно-техническа конференция „Опаковки – тенденции в развитието и приложението“
август 10, 2022От
УХТ В ТОП 3 НА ВИНАРСКИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ В СВЕТА
август 8, 2022От
УХТ В СТРАТЕГИЧЕСКО ПАРТНЬОРСТВО СЪС СВЕТОВНОИЗВЕСТЕН ВИНАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ
август 5, 2022От
Стартира изпълнението на Национална програма „Млади учени и постдокторанти – 2“
август 5, 2022От
УХТ- ОБЯВЯВА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ ЗА НЕЗАЕТИТЕ МЕСТА
август 4, 2022От

Department Contact Info

Engineering

1810 Campus Way NE
Bothell, WA 98011-8246

+1-2345-5432-45
bsba@kuuniver.edu

Mon – Fri 9:00A.M. – 5:00P.M.

Social Info

Student Resources

Related Posts

Translate »