Day: 22 март 2022

Плакет, грамоти и благодарности за УХТ от Пловдивския панаир за участие в АГРА, ВИНАРИЯ и ФУДТЕХ 2022

Почетен плакет получи ректорът на Университета по хранителни технологии проф. д-р Пламен Моллов от ръководството на Международен панаир Пловдив, а петима преподаватели – специални грамоти

Read More »