Плакет, грамоти и благодарности за УХТ от Пловдивския панаир за участие в АГРА, ВИНАРИЯ и ФУДТЕХ 2022

Почетен плакет получи ректорът на Университета по хранителни технологии проф. д-р Пламен Моллов от ръководството на Международен панаир Пловдив, а петима преподаватели – специални грамоти в знак на благодарност за оказаното съдействие при организацията и провеждането на двете инициативи „Конкурс за Иновации“ и „Изборът на потребителите“ в рамките на международните изложби АГРА, ВИНАРИЯ и ФУДТЕХ 2022.
Те бяха връчени от главния директор на Международен панаир Пловдив доц. д-р Иван Соколов, който заяви при срещата си с проф. Моллов: „Университетът по хранителни технологии е сред нашите дългогодишни партньори. Уверени сме, че конструктивното ни сътрудничество и съвместната работа ще продължат и занапред!“.
Димитър Димов, началник на отдел „Протокол“ на Международния панаир, предаде на ректора писмо от председателя на Съвета на директорите Цветомир Гергов. В него са поднесени искрени благодарности към преподавателите: проф. д-р Ангел Ангелов, доц. д-р Кремена Никовска за експертната помощ в провеждането на „Конкурса за иновации“, както и към доц. д-р Панко Митев, доц. д-р Георги Тосков и гл. ас. д-р Ана Янева за осъществяване на конкурса „Изборът на потребителя“, в който студенти на УХТ обработиха хиляди анкетни карти, за да излъчат победителите в конкурса. Със своя висок професионализъм и всеотдайност те имат сериозна роля в успешното провеждане на двата конкурса, превърнали се в традиционни, придобили изключителна популярност и авторитет сред изложителите и очаквани с голям интерес, заявяват от ръководството на Пловдивския панаир.
Ръководството на панаира благодари за оказаната подкрепа, конструктивно партньорство и добра съвместна работа и отправи към академичната общност в УХТ пожелания за здраве и успехи в научната и преподавателска дейност.
Нашето ползотворно сътрудничество ще продължи и в бъдеще, увериха доц. Соколов и проф. Моллов.

[gdlr_widget_box background=“#192f59″ color=“#ffffff“ padding=“30px 45px“]

Department Contact Info

Engineering

1810 Campus Way NE
Bothell, WA 98011-8246

+1-2345-5432-45
bsba@kuuniver.edu

Mon – Fri 9:00A.M. – 5:00P.M.

[gdlr_core_space height=“40px“]

Social Info

[gdlr_core_social_network facebook=“#url“ twitter=“#url“ linkedin=“#“ skype=“#“ instagram=“#“ google-plus=“#“ icon-color=“#3db166″]

[gdlr_core_space height=“40px“]

[gdlr_core_button button-text=“Student Resources“ button-link=“#“ button-link-target=“_self“ margin-right=“20px“ border-radius=“2px“ padding=“16px 27px 18px“ ]

[/gdlr_widget_box]

Translate »