В УХТ УТВЪРДИХА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА 2022/2023

Академичният съвет на Университета по хранителни технологии (УХТ) утвърди предложението за прием на студенти през новата учебна 2022/2023 г. Редовно ще се обучават 420 бакалаври, а задочно -232-ма. Местата в редовна форма за магистри са 25, а в задочна – 85.

Най-много са местата за бакалаври в направление „Хранителни технологии“ – 260 в редовна форма и 140 – в задочна. В образователна степен „Магистър“ в същото направление ще могат да се запишат 20 души редовно и 60 – задочно.

В специалност „Туризъм“, която е една от най-предпочитаните от кандидат-студентите,  са планирани по 36 места в редовна форма за бакалаври и магистри и по 8 – за задочно обучение в двете образователни степени.

В УХТ и тази година ще се признават оценките от матурите за прием във висшето училище, както и от Държавен изпит за придобиване на професионална квалификация, който се полага в професионалните гимназии, каза зам.-ректорът по учебна дейност и академичен състав доц. д-р Христо Спасов.

В тазгодишната кандидатстудентска кампания (КСК 2022) първият предварителен изпит по Математика и Химия и опазване на околната среда беше проведен на 19 март 2022 г., а вторият ще е на 4 юни 2022 г. Документи ще се подават от 30 май до 3 юни. Редовният изпит е на 1 юли 2022 г., а първото класиране ще бъде обявено на 3 юли 2022 г. Всички, успешно положили предварителните изпити в УХТ, да не забравят, че е необходимо в сроковете на кандидатстване да подадат своите документи и да посочат желаните специалности, казаха от Учебен отдел .

На 15 април 2022 г. ще се проведе Ден на отворените врати, който е планиран на живо в университета, заяви доц. Спасов. Зам.-ректорът припомни, че УХТ има близо 70-годишни традиции в  подготовката на кадри и завършилите се реализират успешно на пазара на труда не само у нас, но и в чужбина.

 

[gdlr_widget_box background=“#192f59″ color=“#ffffff“ padding=“30px 45px“]

Department Contact Info

Engineering

1810 Campus Way NE
Bothell, WA 98011-8246

+1-2345-5432-45
bsba@kuuniver.edu

Mon – Fri 9:00A.M. – 5:00P.M.

[gdlr_core_space height=“40px“]

Social Info

[gdlr_core_social_network facebook=“#url“ twitter=“#url“ linkedin=“#“ skype=“#“ instagram=“#“ google-plus=“#“ icon-color=“#3db166″]

[gdlr_core_space height=“40px“]

[gdlr_core_button button-text=“Student Resources“ button-link=“#“ button-link-target=“_self“ margin-right=“20px“ border-radius=“2px“ padding=“16px 27px 18px“ ]

[/gdlr_widget_box]

Translate »