март 31, 2022

Ден

Добрата конкуренция винаги е полезна, но ние сме готови да възнаградим добрите идеи и студентските иновации. Асоциация за развитие на София и Столична община в партньорство с Университета по хранителни технологии – Пловдив и Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ обявяват студентски състезания, които дават възможност на студентите да приложат на практика изучаваното и да покажат...
Прочети
Translate »