Покана за Съвет на ДЕОФВС

Публикувано от

Покана за Съвет на ДЕОФВС

 

Уважаеми, колеги,

 

На 11.10.2022 г. (вторник) ще се състои съвет на ДЕОФВС, който ще бъде проведен в първи блок, кабинет 109, от 13.30 часа.

 

Дневен ред:

 

  1. Приемане на протокол №14.
  2. Приемане на отчетите на преподавателите за учебната 2021-2022 учебна година.
  3. Утвърждаване на наднормените часове.
  4. Приемане на индивидуалните планове на преподавателите за учебната 2022-2023 учебна година.
  5. Разни.

 

Директор на ДЕОФВС

доц. д-р Петя Несторова

Прочетете още

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 892
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Деловодство
тел: +359 32 603 712
e-mail: delovodstvo@uft-plovdiv.bg

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 893
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Студентски общежития
тел: +359 32 603 891
e-mail: st_comm@uft-plovdiv.bg 

2021 © Университет по хранителни технологии – Пловдив. Всички права запазени.

Translate »