Бизнес и университет търсят нови възможности за научно сътрудничество

Публикувано от

Представители на компанията „Лодис Инвест – Lacrima“, собственик на едно от млекопреработвателните предприятия в България с най-много опит и традиции, посетиха Университета по хранителни технологии. Гости на университета бяха г-н Муханнед Ал-Нуаими – собственик на компанията, г-н Борислав Василев – изпълнителен директор на Lacrima-България и д-р Сара Ал-Нуаими – изпълнителен директор на Lacrima-Йордания.

Бяха обсъдени възможностите за бъдещо сътрудничество, свързано с практическото обучение на студенти от УХТ, както и внедряването на научно-приложни разработки в предприятията на компанията в България и Йордания.

Прочетете още

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 892
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Деловодство
тел: +359 32 603 712
e-mail: register@uft.bg

 

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 893
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Студентски общежития
тел: +359 32 643 977 
e-mail: st_comm@uft-plovdiv.bg 

 

2021 © Университет по хранителни технологии – Пловдив. Всички права запазени.

Translate »