XVI-та конференция „Иновации в ХВП“ – 25 октомври 2023 г.

Публикувано от

Уважаеми колеги, докторанти и студенти,

Имаме удоволствието да Ви поканим за участие ШЕСТНАДЕСЕТА НАЦИОНАЛНА МЛАДЕЖКА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ „ИНОВАЦИИ В ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ – ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ”, организирана от СЪЮЗА ПО ХРАНИТЕЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ, ФЕДЕРАЦИЯТА НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ в БЪЛГАРИЯ съвместно с УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ-ПЛОВДИВ и с любезното съдействие на Съюза на изобретателите в България

Конференцията ще се проведе на 25 октомври 2023 г. в Университета по хранителни технологии – Пловдив.

ПРЕЗЕНТАЦИИТЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ-ЛЕКТОРИ ЩЕ БЪДАТ ИЗДАДЕНИ В СБОРНИК НА ЕЛЕКТРОНЕН НОСИТЕЛ С ISSN НОМЕР.

ПОКАНА

Прочетете още

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 892
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Деловодство
тел: +359 32 603 712
e-mail: register@uft.bg

 

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 893
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Студентски общежития
тел: +359 32 603 891
e-mail: st_comm@uft-plovdiv.bg 

2021 © Университет по хранителни технологии – Пловдив. Всички права запазени.

Translate »