Информация за втори балотаж за избор на нехабилитирани преподаватели

Публикувано от

Уважаеми колеги,

При проведения балотаж от необходимите трима членове от квотата на нехабилитираните преподаватели са избрани двама. Третият и четвъртият класирани са с равен брой гласове. Поради това е необходимо да се проведе втори балотаж.

Той ще се състои на 24.11.2023 г. (петък) от 10.00 до 11.00 ч.  в библиотеката в блок 1.

 

С уважение:

ст. преп. Николай Желязков

Председател на Общото събрание на нехабилитираните преподаватели

 

Прочетете още

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 892
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Деловодство
тел: +359 32 603 712
e-mail: delovodstvo@uft-plovdiv.bg

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 893
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Студентски общежития
тел: +359 32 603 891
e-mail: st_comm@uft-plovdiv.bg 

2021 © Университет по хранителни технологии – Пловдив. Всички права запазени.

Translate »