Университетът по хранителни технологии (УХТ)  даде старт на първия ученически конкурс  „Млади изследователи“.

Зам.-ректорът по учебна дейност и академичен състав доц. д-р Христо Спасов информира, че 24 отбора от професионални гимназии и средни училища от страната, както и от чужбина (БСУ „Христо Ботев“, Братислава, Република Словакия) ще мерят сили в него. Във всеки отбор се включват от един до трима участници, които са ученици от 10-ти до 12-ти клас. Те ще работят под ръководството на двама ментори – учител и преподавател от УХТ по следните теми:

Вече се проведоха първите работни срещи с менторите в УХТ в трите направления – икономика и предприемачество; туризъм, хотелиерство и ресторантьорство, както и храни и здраве. Идеите на участниците са изключително интересни, коментираха менторите. Предстои за видим креативни разработки свързани с възстановяване на традиционни рецепти, иновации в хранителната и козметичната промишленост, виждането на младото поколение за развитие на туризма и стратегическото планиране в бизнеса.

Работата по казусите продължава до 20 март 2022 г., когато те трябва да бъдат предадени, а до 31 март 2022 г. ще бъдат оценени и класирани от експертна комисия.

Всички участници в конкурса, предали завършени проекти ще получат грамоти за участие, каза доц. Десислава Вангелова от катедра „Технология на месото и рибата“ в УХТ. Най-добрите разработки от всяко тематично направление участват във финал, който ще се проведе в УХТ. Победителите във всяко направление ще получат парични награди, а резултатите от конкурса на всички участници, предали завършени разработки се признават като оценка от приемен изпит на КСК 2022/2023 (за училищата, които имат сключен договор за сътрудничество с УХТ-Пловдив).

Конкурсът има за цел да формира у младите хора ангажираност и активна позиция спрямо глобалните проблеми в хранителния сектор. Затова разработките са с различни акценти – традиции, иновации, зелени технологии, кръгова икономика, посочи доц. Спасов.

С тях ще се генерират и развиват нови предприемачески идеи, ще се натрупа самочувствие и опит. Участието в конкурса ще помогне за формиране на правилния избор относно бъдещата професионална реализация на младите хора, коментира доц. Вангелова.

Пожелаваме успех на всички участници!