УНИВЕРСИТЕТ ПО
ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ
ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ
ТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

Декан на Стопански факултет

 проф. д-р инж. Валентина Николова-Алексиева

  блок І, кабинет: 106

  E-mail: deaneconom@uft-plovdiv.bg

 

Катедри

Информатика и статистика

Инженерна екология

Математика и физика

Хранене и туризъм

Индустриален бизнес и предприемачество

Икономика на хранителната индустрия