УНИВЕРСИТЕТ ПО
ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ

ОТКРИВАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА 2021-2022 ГОДИНА

Ванеса и Георги: "В университета освен знания и умения се създават приятелства за цял живот"

КАНДИДАТ - СТУДЕНТИ

ЗНАКОВИ ЛИЧНОСТИ С ПОСЛАНИЯ КЪМ БЪДЕЩИТЕ СТУДЕНТИ НА УХТ

ПЕТЪР ЙОРДАНОВ - производствен директор на Биовет Пещера: "Завършилите специалност "Биотехнологии" се утвърждават като ръководители и специалисти в Биовет.

АННА МАРИНКОВА - директор на ФШИ Своге: "Желая на всички ви успех, прекрасен кариерен път и следвайте мечтите си!"

Експертът по безопасност и качеството на храните инж. БЛАГА ГЕНЕВА - "Обучението в УХТ ми даде увереност и смелост да мечтая..."

Главният технолог на "ФИЛИКОН-97" АД инж. БОРИС ДОШКОВ "Аз направих своя избор и завърших УХТ" ......

Инж. НАТАЛИЯ ГАДЖЕВА – „УХТ предлага изкючително добра подготовка...”

Шеф ИВАН МАНЧЕВ – „Образованието е най-ценната инвестиция в бъдещето...“

УТИ БЪЧВАРОВ – „УХТ е отличен избор за бъдещите и настоящи студенти...“

ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ
ТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

Декан на Стопански факултет

 проф. д-р инж. Валентина Николова-Алексиева

  блок І, кабинет: 106

  E-mail: deaneconom@uft-plovdiv.bg

 

Катедри

Информатика и статистика

Инженерна екология

Математика и физика

Хранене и туризъм

Индустриален бизнес и предприемачество

Икономика на хранителната индустрия

 

 

Translate »