bgenrector_uft@uft-plovdiv.bg
bgenrector_uft@uft-plovdiv.bg
ЕРАЗЪМ

Резултати от търсенето

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, В периода 21.10.2020 г. до 20.11.2020 г. се приемат заявления за кандидатстване на студенти, докторанти, преподаватели и непреподавателски състав за участие в класиране по дейност „Мобилност“ на секторна програма „Еразъм+“ за учебната 2020/2021 г. Документите за кандидатстване може да намерите на сайта на УХТ – www.uft-plovdiv.bg. При подготовка на документите моля да планирате...
Read More
Уважаеми колеги, Във връзка с разпространението на COVID-19 и невъзможността за осъществяване на заявените мобилности по програма Еразъм+ през учебната 2019/2020 г., Ръководството на УХТ-Пловдив e длъжно да Ви информира за следното: Към настоящия момент всички изходящи мобилности по програма Еразъм+ са ограничени със заповед на Ректора на УХТ до второ нареждане. Режимът на ограничение...
Read More
Уважаема г-жо Заместник министър-председател и министър на туризма, Г-н заместник-министър,  Господин кмете, госпожо областен управител,  Уважаеми дами и господа:  ръководители на централната, общинската и областната администрация, председатели на работодателски организации,  ректори на университети,  представители на академичните среди, на бизнеса и на медиите, първокурсници и гости на днешното тържество, За мен е чест именно днес, на...
Read More
Скъпи кандидат-студенти, за мен е удоволствие да Ви поздравя с избора Ви да учите в Университета по хранителни технологии – реномиран национален център за висше образование и наука. Към момента в четирите корпуса на УХТ се обучават студенти по технология, техника и икономика на хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост, по туризъм, хотелиерство и ресторантьорство. Атрактивните специалности...
Read More
УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ – ПЛОВДИВ СПРАВОЧНИК НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТА за образователно-квалификационна степен „Бакалавър“  2020/2021 г. Справочника може да изтеглите от ТУК 4002 Пловдив          бул. “Марица” No 26 отдел “Учебен”          тел: +32/ 643 637 е-mail: ksk_uft@uft–plovdiv.bg         www.uft–plovdiv.bg Университетът по хранителни технологии (УХТ) е създаден като Висш институт по хранително-вкусова промишленост (ВИХВП) с Указ № 230 на Президиума на...
Read More
ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪРА ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА ПРИ УХТ-ПЛОВДИВ ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ПОДГОТВИТЕЛНОТО ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ЕЗИКОВА И СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПОДГОТОВКА В УНИВЕРСИТЕТА ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ ПРАВИЛНИК ЗА АДМИНИСТРИРАНЕ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНА ДЕЙНОСТ „МОБИЛНОСТ“ ОТ СТУДЕНТИ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ И НЕПРЕПОДАВАТЕЛСКИ СЪСТАВ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“      ПРАВИЛА ЗА МОБИЛНОСТ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОТ УХТ-ПЛОВДИВ...
Read More
Формуляри за изтегляне: Заявление до Ректор Формуляр 1 Заявление до Декан /за трите факултета/ Формуляр 2 Заявление до Зам.ректор – Учебна дейност и Академичен състав /УДАС/ Формуляр 3 Заявление до Зам.ректор – Комуникационна и Информационна дейност Формуляр 4 Заявление до Зам.ректор – Научна и Международна дейност Формуляр 5 Заявление до Функц.декан – Студентска и социална дейност Формуляр 6...
Read More