Анализ и контрол на хранителните продукти

Специализацията „Анализ и контрол на хранителните продукти“ подготвя:

Специализацията предлага знания и практически умения свързани с:

Проточната цитометрия

Организацията и дейността на контролните лаборатории

Механизма и анализа на биологичната активност на хранителни системи

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 892
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Деловодство
тел: +359 32 603 712
e-mail: delovodstvo@uft-plovdiv.bg

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 893
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Студентски общежития
тел: +359 32 603 891
e-mail: st_comm@uft-plovdiv.bg 

2021 © Университет по хранителни технологии – Пловдив. Всички права запазени.

Translate »