Анализ и контрол на хранителните продукти

Специализацията „Анализ и контрол на хранителните продукти“ подготвя:

Специализацията предлага знания и практически умения свързани с:

Проточната цитометрия

Организацията и дейността на контролните лаборатории

Механизма и анализа на биологичната активност на хранителни системи