Биотехнологии

Дипломираният специалист с образователно-квалификационна степен “Бакалавър” по специалност “Биотехнологии” може да се реализира в областта на:

Основните направления на специализиращото обучение са:

 • Технологии за получаване и характеристика на биопродукти: ензими, антибиотици, пептиди, витамини и др. 
 • Получаване и приложение на хранителни добавки и биологично-активни вещества за хранителната и козметичната промишленост
 • Генетика и селекция на промишлени микроорганизми 
 • Молекулярно – генетични методи за анализ 
 • Разработване на диетични и функционални храни и напитки 
 • Получаване на пробиотици и пребиотици 
 • Бързи методи за микробиологични и химични анализи 
 • Управления на качеството и безопасността на храни и напитки 
 • Биологична активност на природни продукти 
 • Екологични аспекти в областта на биотехнологичната и хранителната промишленост 
 • Имобилизация на ензими и клетки