Category: Наука

ХII Международна научна конференция за студенти и докторанти, 22-23 април 2021 г., „Техника и технология на на хранителните производства“

ХII Международна научна конференция за студенти и докторанти, 22-23 април 2021 г., „Техника и технология на на хранителните производства“

Read More »

Покана за участие в НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА, под надслов „ЗДРАВИ РАСТЕНИЯ – ЗДРАВА ХРАНА“

Покана за участие в НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА, под надслов „ЗДРАВИ РАСТЕНИЯ – ЗДРАВА ХРАНА“

Read More »