Съобщения

Категория

Покана за Академичен съвет – последвайте линка
Прочети
Във връзка с депозирана пред ректора на висшето училище декларация – възражение, от страна на студенти първи курс, задочна форма на обучение ОКС „Бакалавър“, срещу въведените с посочената по-горе заповед противоепидемични мерки срещу COVID-19, изразяваме следната позиция, а именно: В УХТ Пловдив е създадена необходимата организация и взаимодействие между отделните структурни звена и техните ръководители...
Прочети
От БИК информират за пробен достъп от УХТ до платформата Taylor & Francis eBooks от този линк: https://www.taylorfrancis.com/search?isLicensed=true&openAccess=true&key= или директно през сайта на www.taylorfrancis.com Полезна информация за това как да се разглежда и търси в колекцията има на този линк: https://help.taylorfrancis.com/students_researchers/s/article/What-s-new-on-Taylor-Francis-eBooks
Прочети
Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) организира публична академична лекция на проф. д-р Юлия Добрева, която ще се проведе в рамките на уебинар на 13 декември 2021 г. от 15.00 ч. в платформата Google Meet. Темата на лекцията е „Поведенческа икономика, публични политики и криптовалута“.  Проф. Добрева е директор на направление „Икономика“ в Лабораторията за научно-приложни изследвания VUZF Lab...
Прочети
Програма за 14-та Национална младежка научно-практическа конференция
Прочети
1 2 3 12
Translate »