Category: Съобщения

Резултати от проведен избор за членове на Общото събрание на УХТ от квотата на нехабилитирани преподаватели

Facebook-f Envelope Youtube Към всички новини Публикувано от Резултати от проведен избор за членове на Общото събрание на УХТ от квотата на нехабилитирани преподаватели Прочетете

Read More »
Translate »