Съобщения

Категория

Уважаеми участници, Във връзка с усложнената епидемична обстановка в страната организационният комитет на 68-та научна конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и технологии – 2021″ взе решение конференцията да се проведен в изцяло on-line формат, в това число и постерната сесия. За да вземете участие в пленарното заседание и за да имате достъп до...
Прочети
За да влезете в системата за кандидатстване е необходимо да посетите меню СТУДЕНТИ, подменю СТИПЕНДИИ.
Прочети
ПОКАНА   Уважаеми членове на ФС на Технически факултет, поканвате се да участвате в заседание на ФС на 19.10.2021 от 13,00 ч. в аудитория “Хоризонт”, бл. 2, при следния Дневен ред : Приемане на протокол № 17 Приемане на индивидуалните отчети на преподаватели Приемане на индивидуалните планове на преподаватели Удължаване на трудов договор Разни  ...
Прочети
Технологичен факултет  Механизъм за кандидатстване и определяне на броя и размера на стипендиите  Заявление    Технически факултет Механизъм за кандидатстване и определяне на броя и размера на стипендиите Заявление   Стопански факултет Механизъм за кандидатстване и определяне на броя и размера на стипендиите Заявление  
Прочети
Класиране на студенти в ОКС „Магистър“ за учебна 2021/2022 година Необходими документи за записване
Прочети
1 2 3 4 11
Translate »