Съобщения

Категория

Съобщение във връзка с научната конференция

Уважаеми участници, Във връзка с усложнената епидемична обстановка в страната организационният комитет на 68-та научна конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и технологии – 2021″ взе решение конференцията да се проведен в изцяло on-line формат, в това число и постерната сесия. За да вземете участие в пленарното заседание и за да имате достъп до […]

Покана за ФС на Технически факултет

ПОКАНА   Уважаеми членове на ФС на Технически факултет, поканвате се да участвате в заседание на ФС на 19.10.2021 от 13,00 ч. в аудитория “Хоризонт”, бл. 2, при следния Дневен ред : Приемане на протокол № 17 Приемане на индивидуалните отчети на преподаватели Приемане на индивидуалните планове на преподаватели Удължаване на трудов договор Разни   […]

Допълнителни стипендии за докторанти – 2021 г.

Технологичен факултет  Механизъм за кандидатстване и определяне на броя и размера на стипендиите  Заявление    Технически факултет Механизъм за кандидатстване и определяне на броя и размера на стипендиите Заявление   Стопански факултет Механизъм за кандидатстване и определяне на броя и размера на стипендиите Заявление  

[gdlr_widget_box background=“#192f59″ color=“#ffffff“ padding=“30px 45px“]

Department Contact Info

Bachelor Of Science in Business Administration

1810 Campus Way NE
Bothell, WA 98011-8246

+1-2345-5432-45
bsba@kuuniver.edu

Mon – Fri 9:00A.M. – 5:00P.M.

[gdlr_core_space height=“40px“]

Social Info

[gdlr_core_social_network facebook=“#url“ twitter=“#url“ linkedin=“#“ skype=“#“ instagram=“#“ google-plus=“#“ icon-color=“#3db166″]

[gdlr_core_space height=“40px“]

[gdlr_core_button button-text=“Student Resources“ button-link=“#“ button-link-target=“_self“ margin-right=“20px“ border-radius=“2px“ padding=“16px 27px 18px“ ]

[/gdlr_widget_box]

[gdlr_core_button button-text=“Become A Donor“ button-link=“#“ button-link-target=“_blank“ margin-right=“20px“ border-radius=“0px“ padding=“22px 50px 24px“ text-size=“17px“ text-font-weight=“700″ text-transform=“none“ icon-position=“right“ icon=“arrow_right“ full-width-button=“enable“ full-width-button=“enable“ ]

[gdlr_core_space height=30px]

[gdlr_widget_box background=“#192f59″ color=“#ffffff“ padding=“30px 45px“]

Department Contact Info

Office Of Development

1810 Campus Way NE
Bothell, WA 98011-8246

+1-2345-5432-45
bsba@kuuniver.edu

Mon – Fri 9:00A.M. – 5:00P.M.

[gdlr_core_space height=“40px“]

Social Info

[gdlr_core_social_network facebook=“#url“ twitter=“#url“ linkedin=“#“ skype=“#“ instagram=“#“ google-plus=“#“ icon-color=“#3db166″ ]

[/gdlr_widget_box]

Translate »