Category: Съобщения

Европейската космическа агенция (ЕКА) обяви свободни стажантски позиции

Европейската космическа агенция (ЕКА) обяви свободни стажантски позиции, насочени главно към инженери, завършили информационни технологии и бизнес услуги. Участието на България в споразумението по Плана за европейските

Read More »

Свързване на висшето образование и общността на зелената икономика

„Свързване на висшето образование и общността на зелената икономика“, онлайн събитие на 15.02.2022 г. Youth and Education Alliance и Международната асоциация на университетите организират на 15.02.2022 г. онлайн събитие „Свързване на висшето образование и

Read More »

Възможност за кандидатстване за международна награда в областта на фундаменталните науки UNESCO-Russia Mendeleev

Уважаеми госпожи и господа, Представям на Вашето внимание възможността да кандидатствате за международната наградата в областта  на фундаменталните науки UNESCO-Russia Mendeleev. Наградата, финансирана от Руската

Read More »

ОФИЦИАЛНА ПОЗИЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО НА УНИВЕРСИТЕТА ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ- ПЛОВДИВ ВЪВ ВРЪЗКА С ВЪВЕДЕНИТЕ СЪС ЗАПОВЕД № 963/08.12.2021 г. НА РЕКТОРА ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ

Във връзка с депозирана пред ректора на висшето училище декларация – възражение, от страна на студенти първи курс, задочна форма на обучение ОКС „Бакалавър“, срещу

Read More »
Translate »