Търсене
Close this search box.

Community Research Awards в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – втора конкурсна сесия

Публикувано от

Екипът на проект UniverCity в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ кани желаещите да подадат проектно предложение по втората покана от пилотния конкурс Community Research Awards (Малки награди/грантове за изследователски проекти по проблеми на местните общности).
 
Целите на поканата са:
1) Да приложи експериментално подход за финансиране на проектни идеи, предложени от физически лица или неформални екипи, които стимулират академичното познание в близост и помощ общността;
2) Да насърчи гъвкави инициативи, освободени от административното бреме на централизираните институционални програми.
Максималната продължителност на проектите е 6 месеца.
Допустими са индивидуални кандидати или екипи, представлявани от своя ръководител.
Размерът на гранта е до 3 468 лв.
Крайният срок за подаване на проектни предложения е 01.12.2022
 

Прочетете още

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 892
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Деловодство
тел: +359 32 603 712
e-mail: delovodstvo@uft-plovdiv.bg

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 893
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Студентски общежития
тел: +359 32 603 891
e-mail: st_comm@uft-plovdiv.bg 

2021 © Университет по хранителни технологии – Пловдив. Всички права запазени.