EFSA създаде уебстраница „EFSA и COVID-19“ с актуализирани данни за COVID-19 и възможната му връзка с хранителната верига, както и за приноса на EFSA по темата – достъпна на следния линк

Информация е публикувана и на електронната страница на Българския Контактен център на EFSA.