На 09 Септември 2021 г. в Новотел – Пловдив ще се проведе Научно-приложната конференция с международно участие Medicinal, Aromatic and Edible Plants and their by-products (MAEP&WASTE): Utilization and valorization for a sustainable and circular economy („Медицински, ароматни и ядливи растения и странични продукти при тяхната преработка (MAEP&WASTE): Използване и оползотворяване за устойчива и кръгова икономика“), организиран съвместно от Университет по Хранителни Технологии – Пловдив и Българската Национална Асоциация по Етерични масла, Парфюмерия и Козметика. Конференцията има за цел да послужи като форум за обмяна на опит и знание на бизнеса и науката и да представи последните новости в областта на Медицинските, ароматични и ядливи растения и отпадъците, генерирани при тяхната преработка за устойчива и силна кръгова икономика. Конференцията покрива разнообразни аспекти на приложенията на тези растителни видове, като специално внимание е отделено на получаване и разпространение на продукти с висока добавена стойност, получаване на биологично активни вещества от медицинските, ароматични и ядливи растения, използването им за формулиране на функционални храни, технологии за преработка, минимизиране на отпадъците и тяхното оползотворяване и др.

Повече информация може да бъде намерена на сайта на конференцията: http://conference2020.bnaeopc.com/