Технология и качество на храни

Специалността “Технология и качество на храни” осигурява широкопрофесионална технологична подготовка, свързана с водещи направления на хранителната индустрия: месодобив и месо- и рибопреработвателна индустрия; преработка на мляко и производство на млечни продукти; хладилно съхранение и преработка на плодове и зеленчуци. Придобиват се и необходимите базисни познания в областта на контрола и управлението на качеството на храните.

Реализация:

Специализацията “Технология на месото и рибата” включва:

 • технология на месодобива (топлокръвни кланични животни, добива и обработката на месо от зайци и дивеч);
 • технология на месните продукти (полуфабрикати от млени меса, варени малотрайни продукти, полутрайни и трайни варено пушени салами, сурово сушени колбаси и деликатеси от нераздробено месо и др.);
 • технология на птичето месо (сухоземни и водоплаващи птици);
 • технология на рибата и рибните продукти (охладени, замразени, веяни, мариновани, сушени, опушени рибни продукти, както и начините за обработка на хайвер и други нерибни морски суровини)

Специализацията “Технология на млякото и млечните продукти” включва:

 • технология на млечнокиселите продукти (българско кисело мляко и други видове млечнокисели продукти);
 • технология на трайните млечни продукти (пастьоризирани и стерилизирани млека, млечно масло, млечни консерви и сухи млечни продукти);
 •  технология на сиренето (бяло саламурено сирене, кашкавал и други видове сирене).

Специализацията “Технология на продуктите от плодове и зеленчуци” включва:

 • технология на стерилизираните продукти (плодови компоти, натурални и мариновани зеленчуци и зеленчукови ястия тип лютеница);
 • технология на охладените и замразените плодове и зеленчуци;
 •  технология на сушените плодове и зеленчуци и подправките;
 • технология на плодовите сокове, зеленчуковите сосове (доматен сос тип кетчуп) и плодово-захарните продукти (конфитюри, мармалади и сладка).

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 892
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Деловодство
тел: +359 32 603 712
e-mail: register@uft.bg

 

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 893
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Студентски общежития
тел: +359 32 603 891
e-mail: st_comm@uft-plovdiv.bg 

2021 © Университет по хранителни технологии – Пловдив. Всички права запазени.

Translate »