Автоматика, информационна и управляваща техника

Академичен състав

Специалности

ОКС „Бакалавър"

ОКС „Магистър“

Специализиран уебсайт на катедра Автоматика, информационна и управляваща техника