Туризъм и кулинарен мениджмънт

Академичен състав

ОКС „Магистър“