Научно списание – Scientific Works of UFT


ISSN 1314-7102 Научни трудове на УХТ – Пловдив

ISSN 2535-1311 Scientific Works of UFT – Plovdiv

2019 г. – ТОМ LXVI

2018 г. – ТОМ LXV

2017 г. – ТОМ LXIV

2016 г. – ТОМ LXIII Issue 2

2016 г. – ТОМ LXIII Issue 1

2015 г. – ТОМ LXII

2014 г. – ТОМ LXI

2013 г. – ТОМ LX

2012 г. – ТОМ LIX

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 892
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Деловодство
тел: +359 32 603 712
e-mail: register@uft.bg

 

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 893
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Студентски общежития
тел: +359 32 603 891
e-mail: st_comm@uft-plovdiv.bg 

2021 © Университет по хранителни технологии – Пловдив. Всички права запазени.

Translate »