Студентски общежития

УХТ – Пловдив разполага с 1493 легла, намиращи се в блокове 1, 2, 3, 4 и 5, който са в непосредствена близост до университета. Те задоволяват жилищните нужди на всички студенти, докторанти и специализанти, желаещи да ползват общежитие и нямат жилище на територията на гр. Пловдив.

Блокове № 3, 4 и 5 са предназначени за несемейни студенти. Стаите в тях са с 3 легла, със самостоятелен санитарен възел. Блокове № 1 и 2 се настаняват докторантите и отлични студенти по двама в стая със самостоятелен санитарен възел. Блоковете имат изградена система за постоянно видео наблюдение и интернет.
Отоплението, водата и тока влизат в цената на месечния наем. Стаите имат необходимото обзавеждане за пълното удовлетворяване на жилищните нужди.
Наредбата и правилника за ползване на СО„Марица“ предвиждат определени преференции за сираци и инвалиди.
Доброто състояние и поддържане на студентските общежития, осигуряването на спокойствие и уют е грижа не само на Ръководството на университета, но и на самите живущи в него.

Актуална информация – необходими документи, срокове и критерии за прием в студентски общежития за 2023/2024г.

ПРАВИЛНИК

за условията и реда за настаняване, ползване и за вътрешния ред в студентски общежития „МАРИЦА“

 Справка за заетостта на СО „Марица”

  1. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ И СРОКОВЕ за подаването им при кандидатстване за настаняване в студентските общежития на УХТ за учебната 2023/2024 г.
  2. КРИТЕРИИ за класиране на студентите за настаняване в студентските общежития на УХТ за  учебната 2023/2024г.
  3. ПРАВИЛА за оставане през лятото в студентските общежития
  4. ЗАЯВЛЕНИЕ
  5. УВЕРЕНИЕ
  6. ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ

Първо класиране – Първи курс /новоприети студенти / , 2 курс, 3 курс, 4 курс,  докторанти;   семейни;  чужденци;

Първо класиране – Първи курс – Магистри

Второ класиране  – всички курсове;  докторанти;  семейни;  чужденци; магистри

Трето класиране  – всички курсове;  докторанти;  семейни;  чужденци;  магистри

Четвърто класиране  – всички курсове

Пето класиране – всички курсове

* Колеги, моля спазвайте точно обявените срокове за настанявяне.

 БлокСтаяТелефон

инж. Недялка Нешева-Пирова

Ръководител на сектор

ІV113643-977

инж. Диана Стоянова

Домакин-управител на блок І, ІІ

І108246-153

инж. Татяна Шумилова

Домакин-управител на блок ІІI, V

ІII103643-757

инж. Недялка Нешева-Пирова

Домакин-управител на блок ІV

ІV113643-977
Портал блок II 246-153
Портал блок IIII 642-673
Портал блок IIIIII 643-757
Портал блок IVIV 643-977
Портал блок VV 643-777