РЕЗУЛТАТИ ОТ ТРЕТО КЛАСИРАНЕ
За проверка на резултати: user - вх.номер, pass - ЕГН
ТЕХНОЛОГИЯ И КАЧЕСТВО НА ХРАНИ Специализации: ТЕХНОЛОГИЯ НА МЕСОТО И РИБАТА / брошура / презентация / Специализацията подготвя инженери,...
Технология и дизайн на храни и ароматно-вкусови продукти Специализации: ТЕХНОЛОГИЯ НА ЗЪРНЕНИТЕ, ХЛЕБНИТЕ И ЗАХАРНИТЕ ИЗДЕЛИЯ / брошура /...
Специалността подготвя инженери с възможности за реализация като технолози и на ръководни длъжности в организационно-управленската,...
Специалност „Анализ, контрол и екология на храните“ Дипломираният инженер по „Анализ, контрол и екология на храните“ със специализации...
Специалността подготвя инженери с възможности да се реализират като ръководители и технолози при производство на биопродукти, биопрепарати...
Специалността подготвя машинни инженери, които могат да се реализират във всички сфери на машиностроенето и при експлоатацията на машини и...
Специалността подготвя инженери по автоматика за модерните направления на техническите науки – електроника, микропроцесорна и компютърна...
Специалността подготвя компютърни инженери, които могат да се реализират в една от най-перспективните технически области, свързани с...
Специалността подготвя машинни инженери, които могат да се реализират в хранително-вкусовата, химическата, биотехнологичната промишленост...
Специалността подготвя икономисти, които могат да се реализират като ръководители на производствено-търговско-финансовата дейност в...
Специалността подготвя бакалаври по туризъм с възможности за реализация в областта на туристическата индустрия и организираното хранене,...
Специалността подготвя инженери по хотелиерство и ресторантьорство, които могат да работят като ръководители, организатори, мениджъри,...
Специалността подготвя бакалаври по храни, хранене и диететика, които могат да се реализират в областта на общото и специализирано хранене...
Специалността подготвя инженери, които могат да работят като широкопрофилни специалисти по технология, организация и управление на...
Специалността подготвя инженер-мениджъри, които могат да се реализират като икономически и управленски кадри в хранително-вкусовата и...
Специалността подготвя инженери, които могат да работят в общественото хранене, туристически обекти, сдружения и организации, в органи на...
Специалността подготвя инженер-мениджъри, които могат да се реализират на управленчески и изпълнителни позиции в хранителната индустрия и...
Специалността подготвя инженери с възможности за реализация като технолози и на ръководни длъжности в организационно-управленската,...
Последни новини
УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ – ПЛОВДИВ
 • 67-ма научна конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и технологии – 2020"

  Прочети още...
 • Заповед за противоепидемиологични мерки до 15.07.2020 г.

  Виж повече...
 • Кандидат-студентска кампания 2020/2021

  Виж клипа...
 • 13th International Conference on Protein Stabilization, 26-28 May 2021, in Plovdiv, Bulgaria

  Прочети още...
 • Юбилей на Центъра по езиково обучение

  Прочети още...