ПРАВИЛНИК ЗА АДМИНИСТРИРАНЕ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНА ДЕЙНОСТ "МОБИЛНОСТ" ОТ СТУДЕНТИ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ И НЕПРЕПОДАВАТЕЛСКИ СЪСТАВ ПО ПРОГРАМА "ЕРАЗЪМ+"

ПРАВИЛА ЗА МОБИЛНОСТ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОТ УХТ-ПЛОВДИВ С ЦЕЛ ПРЕПОДАВАНЕ ПО СЕКТОРНА ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ 

ПРАВИЛА ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ ОТ УХТ-ПЛОВДИВ С ЦЕЛ ПРАКТИКА ПО СЕКТОРНА ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+

ПРАВИЛА ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ ОТ УХТ-ПЛОВДИВ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ ПО СЕКТОРНА ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+

ПРАВИЛА ЗА МОБИЛНОСТ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И НЕПРЕПОДАВАТЕЛСКИ ПЕРСОНАЛ ОТ УХТ-ПЛОВДИВ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ ПО СЕКТОРНА ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+

ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Спортен клуб „УХТ-Пловдив“ при Университет по хранителни технологии