Декан на  Технически факултет

проф. д-р инж. Виолета Димитрова Рашева

  блок: І , кабинет: 104

E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Катедри

Компютърни системи и технологии

Процеси и апарати

Машини и апарати за ХВП

Техническа механика и машинознание

Електротехника и електроника

Промишлена топлотехника

Автоматика, информационна и управляваща техника