- ТЕХНОЛОГ/ НАЧАЛНИК СМЯНА - ПРОИЗВОДСТВО НА МЕСНИ ПРОДУКТИ                              25.10.2018г.

- ТЕХНИК ПОДДРЪЖКА НА ПРОИЗВОДСТВЕНО ОБОРУДВАНЕ                                                    25.10.2018г.