Научно списание - Scientific Works of UFT


ISSN 1314-7102 Научни трудове на УХТ - Пловдив

ISSN 2535-1311 Scientific Works of UFT - Plovdiv


2019 г. - ТОМ LXVI

2018 г. - ТОМ LXV

2017 г. - ТОМ LXIV 

2016 г. - ТОМ LXIII Issue 2

2016 г. - ТОМ LXIII Issue 1 

2015 г. - ТОМ LXII

2014 г. - ТОМ LXI

2013 г. - ТОМ LX

2012 г. - ТОМ LIX