Проекти към ФНИ и европейско финансиране
  Изследователски проекти по фонд "НАУКА"
  Текущи конкурси
  Обяви

 

 

ТЕКУЩИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТИ     в УХТ – Пловдив за 2018 година

 

ЗАВЪРШЕНИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТИ     в УХТ  – Пловдив за 2018 година

 

 

 

ЗАВЪРШЕНИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТИ     в УХТ  Пловдив за периода 2016 2017 година

 ЗАВЪРШЕНИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТИ     в УХТ  Пловдив за периода 2015 2016 година

Завършени НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТИ    в УХТ – Пловдив за периода 1991 – 2014 година

Резюмета на темите за предходни периоди са архивирани в Университетската библиотека при УХТ.