ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН “БАКАЛАВЪР”  СЛЕД ЗАВЪРШЕНО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ      презентация

 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ

Технология и качество на храни

Технология и дизайн на храни и ароматно - вкусови продукти 

Технология на виното и пивото  презентация

Анализ, контрол и екология на храните

Биотехнологии  презентация / изучавани дисциплини и реализация

ТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Машини и апарати за хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост

Автоматика, информационна и управляваща техника брошура / презентация / брошура / история 

Компютърни системи и технологии

Топлотехника       презентация  

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

Икономика на хранителната индустрия

Туризъм

Хотелиерство и ресторантьорство

Храни, хранене и диететика

Хранене и туризъм

Кетъринг

Индустриален мениджмънт

Индустриален бизнес и предприемачество