ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН “МАГИСТЪР” СЛЕД ЗАВЪРШЕНА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН “ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР”, “БАКАЛАВЪР” ИЛИ “МАГИСТЪР”

  


  

ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ

Индустриални и фармацевтични биотехнологии

Технология на продуктите от месо, риба и яйца

Технология на млякото и млечните продукти 

Технология на продуктите от плодове и зеленчуци

Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти 

Технология на виното и пивото

Технология на тютюна и тютюневите изделия 

Технология на мазнините, етеричните масла, парфюмерията и козметиката 

Технология на захарта, захарните изделия, нишестето и нишестените хидролизати 

Анализ и контрол на хранителните продукти 

Безопасност на храните 

Контрол и безопасност на храните от животински произход

Функционални храни

Клетъчна и молекулярна биотехнология

 

ТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Хранително машиностроене 

Опаковане и опаковъчна техника за хранителната, вкусовата и биотехнологичната промишленост 

Машини и апарати за хранително-вкусовата промишленост 

Автоматика, информационна и управляваща техника 

Компютърни системи и технологии 

Топлотехника 

Хладилна и климатична техника 

Енергийна ефективност

Енергиен мениджмънт

Електроенергийна ефективност 

 

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

Икономика на  хранителната индустрия 

Икономика на туристическата индустрия 

Корпоративен бизнес и предприемачество 

Бизнес информационни технологии 

Туризъм 

Кетъринг 

Екология и опазване на околната среда в хранителната индустрия 

Индустриален мениджмънт 

Мениджмънт в хотелиерството и ресторантьорството