III НАУЧНО -- ТЕХНИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ „Опаковки - тенденции в развитието и приложението“

НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ ФОРУМ „НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, ИНОВАЦИИ, БИЗНЕС” - есен, 2020

XIIIIII НАЦИОНАЛНА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ "ЕКОЛОГИЯ И ЗДРАВЕ 2020" - есен

2020 Food Factory-4-Us Sustainable Supply Chain International Student Competition  - “Valorizing Food Biodiversity in Your Country” 

V INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE "INDUSTRY 4.0" 09-12.12.2020, BOROVETS, BULGARIA

Научна конференция на ВВВУ „Георги Бенковски“ гр. Долна Митрополия  - 16.10.2020г.

Международна научна конференция на Военна академия "Георги Стойков Раковски", гр. София, 10-11 ноември 2020 - Покана

IBANESS Congresses Series on Economics, Business and Management - Plovdiv Bulgaria, September 26-27, 2020 

BalkanBio 2021_5th Balkan Scientific Conference on Biolology, April 2021

XVII НАЦИОНАЛНА МЛАДЕЖКА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ 12 - 13 ноември 2020 г. Национален дом на науката и техниката, София

67-ма научна конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и технологии – 2020", УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ гр. ПЛОВДИВ, 23 Октомври Пловдив, 2020 г.

13th International Conference on Protein Stabilization, University of Food Technology, Plovdiv, 26-28 may 2021

International Conference on Biomedical Innovations and Applications (BIA-2020), гр. Варна 24-27 Септември 2020 г.

Online форум NextRise 2020 Seoul, 23-24 юни 2020 г. в зала COEX

Международна научна конференция на тема „Телекомуникации, информатика, енергетика и управление“ гр.София, 3-4 Октомври 2020 г.

Трета научна конференция с международно участие  „География, регионално развитие и туризъм“ 2020, 27 - 29 ноември 2020 г., гр.Шумен - ПоканаЗаявка за участие

2nd European Congress on Agriculture & Food Science; Theme: Assembling new innovations in Agriculture & Food Research, October 01-02, 2020, Amsterdam, Netherlands

Покана за честване 25 г. Тракийски университет и Юбилейна международна научна конференция, 14-15 май 2020г., Стара Загора

Младежкия форум "Наука, технологии, иновации и бизнес" 2020 – пролет, 28-29.05.2020 г., Пловдив, Дом на науката и техниката

Летни конференции в Expo Center Flora - Бургас 2020 - Agriculture & Food (17-21 June) ;   Ecology & Safety (20-23 June);   Materials, Methods & Technologies (22-26 June);   Economy & Business (20-24 August);   Education, Research & Development (23-27 August);   Language, Individual & Society (26-30 August)

Покана за 2 дневен научно-практически курс за Сензорен анализ и дегустация на храни и напитки, 25 и 26.03.2020г, гр.София

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА център за оценка на риска по хранителната верига „ЗДРАВИ РАСТЕНИЯ – ЗДРАВА ХРАНА“,  9-ти април 2020 г., хотел „Форум“ гр. София

Modern technologies to enable response to crises: Next Generation Sequencing to tackle food-borne diseases in the EU, 10-ти март 2020 г., Висш Институт по здравеопазване, гр. Рим, Италия

Годишната университетска научна конференция на Националния военен университет „Васил Левски”, 28-29 май 2020 г., Велико Търново

3rd International Meeting Agriscience & Practice / ASP 2020 ** Прв повик за одржување на III Меѓународно научно-стручно советување Агро-наука и пракса - Формуляр за кандидатстване 

Научно-практическа конференция с международно участие на 21.02.2020г. - Конферентна зала на Палата № 7 - ФУДТЕХ, гр. Пловдив

Microbiome, Short Chain Fatty Acids and Host Lipid Metabolism - an Interdisciplinary Meeting, 20-21 May 2020, Munich-Freising, Germany

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5th European Symposium "Dietary Fat and Health", 28-29 April 2020, Frankfurt, Germany

4th International Symposium on Microbial Lipids, 24-26 March 2020, Munich-Garching, Germany

10th International Symposium on Deep-Frying, 8-10 March 2020, Hagen, Germany

2nd International Aquatic Biotechnology Symposium on 27-29 April 2020

XVII Национална младежка научно-практическа конференция, 16 - 17 юни 2020 г. Национален дом на науката и техниката, гр.София - Покана 1, Покана 2

ІІ Международная научно-практическая конференция «Проблемы производства и переработки продовольственного сырья, качество и безопасность пищевых продуктов»14-15 мая 2020, г. Житомир, Украина

22nd Annual International Conference on Education, 18-21 May 2020, Athens, Greece

NUTRICON Congress 2020 - 1st Call for Abstracts

VI-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ДОСТЪП ДО ДОБРА ХРАНА“ ПОД ПАТРОНАЖА НА МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

Национален младежки форум "Наука, технологии, иновации, бизнес" - есен, 28-29 ноември 2019, Пловдив

XII НАЦИОНАЛНА МЛАДЕЖКА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ - 30 октомври 2019, Пловдив

Международна конференция - ИНТЕЛИГЕНТНИ И УСТОЙЧИВИ РЕШЕНИЯ ЗА ПРЕДПРИЯТИЕТО НА БЪДЕЩЕТО В ЕРАТА НА „УМНИТЕ МАШИНИ" - покана BG, покана EN, програма

XVI национална младежка научно-техническа конференция, 07 - 09 ноември 2019 г. гр. София

Двенадцатая Всеукраинская научно-практическая конференция молодых ученых и студентов с международным участием, ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У МОЛОДЕЖИ, 3 октября – 5 октября 2019 года г. Одесса

National EFSA conference on the opportunities and challenges in risk assessment in EU MS and IPA countries, September 6, 2019, Skopje, Republic of North Macedonia  - регистрационна форма

23rd International Conference on Food Technology and Processing, Theme: Advanced Technological Developments in Food Exploration October 07-08, 2019 Dublin, Ireland

XVI НАЦИОНАЛНА МЛАДЕЖКА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ, Национален дом на науката и техниката,  07 - 09 ноември 2019 г. гр.София - покана, писмо

Дванадесета национална младежка научно-практическа конференция с международно участие „Иновации в хранително-вкусовата промишленост – проблеми и перспективи“ 

Младежка научна конференция Климентови дни 2019, 8 ноември 2019 г.,Биологическия факултет на СУ “Св. Климент Охридски”, бул. "Драган Цанков" №8, София

Балканска конференция „ЗДРАВЕ И ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ“, 27 – 28 юни 2019 г., Дома на учените – Пловдив

XVI НАЦИОНАЛНА МЛАДЕЖКА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ 07 - 09 ноември 2019 г.  Национален дом на науката и техниката, гр. София - Покана 1, Покана 2, Писмо

9th International Symposium on Recent Advances in Food Analysis (RAFA 2019), November 7-10, 2017, Prague, Czech Republic

The 2nd International Congress on Food Supplements Safety and Compliance (FSSC-2019), Brussels, Belgium, 28-29 October 2019

X International Agriculture Symposium "AGROSYM 2019",  3-6 October 2019, Jahorina, Bosnia and Herzegovina

International scientific and practical conference «GLOBAL CHALLENGES FOR AGRICULTURE AND FOOD INDUSTRY», 14-15 May, 2019, Kyiv, Ukraine

I-ва Научно-приложната конференция с международно участие MAEP&WASTE 26-27 Март 2020, Пловдив

 
 
 
 
 

The first international conference on Food, Nutrition, Security, and Sustainable Agriculture (FNSSA)

VIIІ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ УЧЕНЫХ, АСПИРАНТОВ И СТУДЕНТОВ «НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В РЕШЕНИИ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРЕРАБОТКИ СЫРЬЯ, СТАНДАРТИЗАЦИИ И БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ» 17-18 апреля 2019 года Киев, Украйна

15-ти Национален конкурс за млади икономисти на тема: Човешкият капитал и благоденствието на България“ 

 

International Conference on Agronomy and Food Science and Technology (AgroFood) 20-21 June 2019, Istanbul, Turkey

Microscopy Conference 2019 01–05 September 2019 • Berlin, Germany

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60th International Meat Industry Conference (MEATCON2019), Serbia on September 22-25, 2019

4 th INTERNATIONAL CONFERENCE ON FOOD and BIOSYSTEMS ENGINEERING, Agia Pelagia-Heraklion

Научно-практическа конференция „Иновации в ХВП – проблеми и перспективи”