Специалността подготвя инженери по автоматика за модерните направления на техническите науки – електроника, микропроцесорна и компютърна техника, технически средства и системи за автоматизирано управление, управление на роботи и машини-автомати, комуникационни системи и мрежи, автоматизирано проектиране и др., които могат да се реализират във всички направления на хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост.

/ брошура / презентация / брошура 1 / история

Учебен план