Специалността подготвя инженери с възможности да се реализират като ръководители и технолози при производство на биопродукти, биопрепарати за растителна защита, тъканни култури, при биологично пречистване на отпадъчни води и др. Те могат да ръководят микробиологични, химични и др. контролни лаборатории в биотехнологичната и хранителната промишленост.

/ презентация / брошура / изучавани дисциплини и реализация /

Учебен план